Dàn lạnh Joongwon - Korea


Dàn ngưng gió Joong-won sản xuất tại Hàn Quốc. Mới 100%.

                                                             

  

                                          Loại 2 quạt                                         Loại 2 quạt cho hầm đông

  

                                                                 Loại 3 quạt


Sản Phẩm Mới