Kho lạnh SATRA Bình Điền
Nhà máy P&G Bến Cát
Phòng sạch - Nhà máy Pepsico
Kho hàng - Nhà máy Sumi (Cambodia)